4

TLS je kratica za Transport Layer Security, ki je protokol za zagotavljanje varne komunikacije med računalniki na internetu. TLS omogoča, da se podatki, ki se prenašajo med strežnikom in odjemalcem, šifrirajo, tako da jih ne morejo prestreči ali spremeniti tretje osebe. TLS je naslednik protokola SSL (Secure Sockets Layer), ki je bil razvit v 90. letih prejšnjega stoletja. TLS uporablja kriptografske algoritme, ki temeljijo na javnih in zasebnih ključih, za vzpostavitev varne povezave in preverjanje identitete sogovornikov. TLS je pomemben za varovanje zasebnosti in integritete podatkov na internetu, saj preprečuje napade, kot so prisluškovanje, ponarejanje ali zavrnitev storitve.


Delite članek s prijatelji!

4

0 Komentarjev